آگهی استخدام منشی خانم در مدرسه شطرنج

استخدام منشی خانم در مدرسه شطرنج

1397-09-25

استخدام منشی خانم در مدرسه شطرنج در محیطی آموزشی و فرهنگی و با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در مدرسه شطرنج در محیطی آموزشی و فرهنگی و با حقوق مکفی

شیراز پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی