آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-25

استخدام منشی خانم با حقوق 500 تومان در محیطی اداری

استخدام منشی خانم با حقوق 500 تومان در محیطی اداری

شیراز قصردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی