آگهی استخدام منشی خانم در هلدینگ آیندگان

استخدام منشی خانم در هلدینگ آیندگان

1397-09-25

استخدام منشی خانم در هلدینگ آیندگان با ساعت کار 8 الی 18 و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در هلدینگ آیندگان با ساعت کار 8 الی 18 و حقوق توافقی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی