آگهی استخدام راننده آژانس با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی بنفشه

استخدام راننده آژانس با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی بنفشه

1397-09-25

استخدام تعدادی راننده آژانس با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی بنفشه با درآمدی خوب و زنگ خور عالی

استخدام تعدادی راننده آژانس با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی بنفشه با درآمدی خوب و زنگ خور عالی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی