آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در رستوران

استخدام موتورسوار جهت کار در رستوران

1397-09-25

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در رستوران با محیطی منظم و آرام

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در رستوران با محیطی منظم و آرام

اصفهان عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی