آگهی استخدام راننده آقا با خودرو مدل بالا جهت شرکت تاکسی سرویس

استخدام راننده آقا با خودرو مدل بالا جهت شرکت تاکسی سرویس

1397-09-25

استخدام تعدادی راننده آقا با خودرو مدل بالا جهت شرکت تاکسی سرویس با محیطی دوستانه و صمیمی

استخدام تعدادی راننده آقا با خودرو مدل بالا جهت شرکت تاکسی سرویس با محیطی دوستانه و صمیمی

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی