آگهی استخدام نیروی نظافتچی خانم برای مجموعه پزشکی ورزشی

استخدام نیروی نظافتچی خانم برای مجموعه پزشکی ورزشی

1397-09-25

استخدام نیروی نظافتچی خانم برای مجموعه پزشکی ورزشی بصورت تمام وقت

استخدام نیروی نظافتچی خانم برای مجموعه پزشکی ورزشی بصورت تمام وقت

مشهد هاشمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی