آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-09-25

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس با درآمدی خوب و زنگ خور عالی (درآمد هرشیفت 120تا150 هزار تومان می باشدو کرایه هامتعادل است )

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس با درآمدی خوب و زنگ خور عالی (درآمد هرشیفت 120تا150 هزار تومان می باشدو کرایه هامتعادل است )

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی