آگهی استخدام تعدادی کارگر ساده در شرکت نظافتی صبا

استخدام تعدادی کارگر ساده در شرکت نظافتی صبا

1397-09-25

استخدام تعدادی کارگر ساده در شرکت نظافتی صبا

استخدام تعدادی کارگر ساده در شرکت نظافتی صبا

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی