آگهی استخدام تعدادی کارگر فعال و با تجربه کاری جهت کار در کارواش واقع در دانشجو

استخدام تعدادی کارگر فعال و با تجربه کاری جهت کار در کارواش واقع در دانشجو

1397-09-25

استخدام تعدادی کارگر فعال و با تجربه کاری جهت کار در کارواش واقع در دانشجو

استخدام تعدادی کارگر فعال و با تجربه کاری جهت کار در کارواش واقع در دانشجو

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی