آگهی استخدام تعدادی خدمه خانم و آقا در شرکت خدماتی برای کار در منزل نظافت راه پله باغبانی

استخدام تعدادی خدمه خانم و آقا در شرکت خدماتی برای کار در منزل نظافت راه پله باغبانی

1397-09-25

استخدام تعدادی خدمه خانم و آقا در شرکت خدماتی برای کار در منزل ،نظافت راه پله ،باغبانی

استخدام تعدادی خدمه خانم و آقا در شرکت خدماتی برای کار در منزل ،نظافت راه پله ،باغبانی

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی