آگهی استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکت بازرگانی

1397-09-25

استخدام کارمند اداری خانم و اقا در شرکت بازرگانی جهت انجام امور دفتری و تلفنی با حقوق مناسب

استخدام کارمند اداری خانم و اقا در شرکت بازرگانی جهت انجام امور دفتری و تلفنی با حقوق مناسب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی