آگهی استخدام خدمه خانم جهت آشپزی و نظافت امور منزل در مهرویلا

استخدام خدمه خانم جهت آشپزی و نظافت امور منزل در مهرویلا

1397-09-25

استخدام خدمه خانم جهت آشپزی و نظافت امور منزل در مهرویلا

استخدام خدمه خانم جهت آشپزی و نظافت امور منزل در مهرویلا

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی