آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی

1397-09-25

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی جهت انجام امور دفتری در محیطی اداری با حقوق مکفی و بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی جهت انجام امور دفتری در محیطی اداری با حقوق مکفی و بیمه

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی