آگهی استخدام نظافتچی فعال خانم و آقا جهت کار در شرکت خدمات نظافتی پاکیزه سازان بی همتا

استخدام نظافتچی فعال خانم و آقا جهت کار در شرکت خدمات نظافتی پاکیزه سازان بی همتا

1397-09-25

استخدام نظافتجی فعال خانم و آقا جهت کار در شرکت خدمات نظافتی پاکیزه سازان بی همتا

استخدام نظافتجی فعال خانم و آقا جهت کار در شرکت خدمات نظافتی پاکیزه سازان بی همتا

کرج ماهدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی