آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-25

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق 600 تومان در حوالی میدان ساعت در محیطی اداری

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق 600 تومان در حوالی میدان ساعت در محیطی اداری

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی