آگهی استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی سایپا

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی سایپا

1397-09-25

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی سایپا با ساعت کار 8 الی 18 با حقوق پایه به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی سایپا با ساعت کار 8 الی 18 با حقوق پایه به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی