آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-24

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پایه حقوق 1700 میلیون تومان

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پایه حقوق 1700 میلیون تومان

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی