آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم

استخدام منشی مدیرعامل خانم

1397-09-25

استخدام منشی مدیرعامل خانم با حقوق بالا در محدوده جردن

استخدام منشی مدیرعامل خانم با حقوق بالا در محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی