آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی لوازم جانبی صوتی و تصویری بسیار معتبر

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی لوازم جانبی صوتی و تصویری بسیار معتبر

1397-09-25

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی لوازم جانبی صوتی و تصویری بسیار معتبر با ساعت کار 9 الی 17 با حقوق وزارت کار

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی لوازم جانبی صوتی و تصویری بسیار معتبر با ساعت کار 9 الی 17 با حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی