آگهی استخدام منشی خانم در گروه مهندسین و مشاورین سفیر نیاوران

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین و مشاورین سفیر نیاوران

1397-09-25

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین و مشاورین سفیر نیاوران با ظاهر آراسته و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین و مشاورین سفیر نیاوران با ظاهر آراسته و حقوق توافقی

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی