آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی املاک سیب

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی املاک سیب

1397-09-25

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی املاک سیب با ساعت کار 9 الی 21 به همراه زمان استراحت

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی املاک سیب با ساعت کار 9 الی 21 به همراه زمان استراحت

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی