آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی

1397-09-25

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق مکفی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق مکفی

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی