آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری

1397-09-25

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری ترجیحا ساکن شهریار یا تهرانسر با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری ترجیحا ساکن شهریار یا تهرانسر با حقوق مکفی

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی