آگهی استخدام کارمند آقا در موسسه خبری و فرهنگی

استخدام کارمند آقا در موسسه خبری و فرهنگی

1397-09-25

استخدام کارمند آقا در موسسه خبری و فرهنگی با حقوق مکفی محدوده یوسف آباد

استخدام کارمند آقا در موسسه خبری و فرهنگی با حقوق مکفی محدوده یوسف آباد

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی