آگهی استخدام خدمتکار خانم برای کارهای منزل و نظافت و آشپزی

استخدام خدمتکار خانم برای کارهای منزل و نظافت و آشپزی

1397-09-25

استخدام خدمتکار خانم برای کارهای منزل و نظافت و آشپزی با ظاهر آراسته و ۲ روز در هفته

استخدام خدمتکار خانم برای کارهای منزل و نظافت و آشپزی با ظاهر آراسته و ۲ روز در هفته

کرج شهرک بنفشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی