آگهی استخدام تراکت پخش کن آشنا به منطقه دروس میرداماد

استخدام تراکت پخش کن آشنا به منطقه دروس میرداماد

1397-07-24

استخدام تراکت پخش کن آشنا به منطقه دروس میرداماد کار دائم فست فود 10 تا 16 روزانه 40 هزار تومان تسویه هفتگی

استخدام تراکت پخش کن آشنا به منطقه دروس میرداماد کار دائم فست فود 10 تا 16 روزانه 40 هزار تومان تسویه هفتگی

تهران دروس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی