آگهی استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی

1397-09-25

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی به صورت اجاره صندلی در محدوده کوی فردوس

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی به صورت اجاره صندلی در محدوده کوی فردوس

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی