آگهی استخدام دستیار شینیون کار در سالن آرایشی

استخدام دستیار شینیون کار در سالن آرایشی

1397-09-25

استخدام دستیار شینیون کار جوان در سالن آرایشی اسپوزا .آشنا به براشینگ

استخدام دستیار شینیون کار جوان در سالن آرایشی اسپوزا .آشنا به براشینگ

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی