آگهی استخدام ویزیتور شرکت صنایع غذایی تینا نگین ایرانیان با برند کامروز

استخدام ویزیتور شرکت صنایع غذایی تینا نگین ایرانیان با برند کامروز

1397-09-25

استخدام ویزیتور شرکت صنایع غذایی تینا نگین ایرانیان با برند کامروز با داشتن سابقه فروش مویرگی، لطفا رزومه ارسال کنید و یا تماس بگیرید.

استخدام ویزیتور شرکت صنایع غذایی تینا نگین ایرانیان با برند کامروز با داشتن سابقه فروش مویرگی، لطفا رزومه ارسال کنید و یا تماس بگیرید.

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی