آگهی استخدام منشی خانم در کارخانه ریختگری و تراشکاری

استخدام منشی خانم در کارخانه ریختگری و تراشکاری

1397-09-25

استخدام منشی خانم در کارخانه ریختگری و تراشکاری با حقوق مکفی در پاکدشت

استخدام منشی خانم در کارخانه ریختگری و تراشکاری با حقوق مکفی در پاکدشت

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی