آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی قطعات خودرو

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی قطعات خودرو

1397-09-24

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی قطعات خودرو با ساعت کار 8/45 الی 17/30

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی قطعات خودرو با ساعت کار 8/45 الی 17/30

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی