آگهی استخدام برنامه نویس حرفه ای در کالج

استخدام برنامه نویس حرفه ای در کالج

1397-09-25

با ذکر عنوان و مهارت و سایر شرایطی که تعیین کرده ایم ، کاندید همکاری شوید . و تماس مرتبط بگیرید . امید است همکاری مناسبی داشته باشیم . میزان حقوق را خواهیم گفت .

با ذکر عنوان و مهارت و سایر شرایطی که تعیین کرده ایم ، کاندید همکاری شوید . و تماس مرتبط بگیرید . امید است همکاری مناسبی داشته باشیم . میزان حقوق را خواهیم گفت .

کرج دهقان ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی