آگهی استخدام یک زوج سرایدار جهت مجتمع تجاری با حقوق بیمه و سوئیت سرایداری

استخدام یک زوج سرایدار جهت مجتمع تجاری با حقوق بیمه و سوئیت سرایداری

1397-09-25

استخدام یک زوج سرایدار جهت مجتمع تجاری با حقوق۱۶۰۰،بیمه و سوئیت سرایداری

استخدام یک زوج سرایدار جهت مجتمع تجاری با حقوق۱۶۰۰،بیمه و سوئیت سرایداری

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی