آگهی استخدام آشپز ماهر و نیمه ماهر جهت رستوران یا شرکت

استخدام آشپز ماهر و نیمه ماهر جهت رستوران یا شرکت

1397-09-24

استخدام آشپز ماهر و نیمه ماهر جهت رستوران یا شرکت با بیمه جای خواب

استخدام آشپز ماهر و نیمه ماهر جهت رستوران یا شرکت با بیمه جای خواب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی