آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

1397-09-24

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی صنعت با درآمد بالا و زنگ خور عالی (خودرو پژو و سمند)

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی صنعت با درآمد بالا و زنگ خور عالی (خودرو پژو و سمند)

اصفهان مبارکه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی