آگهی استخدام راننده با اتومبیل مرتب جهت تاکسی سرویس

استخدام راننده با اتومبیل مرتب جهت تاکسی سرویس

1397-09-24

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مرتب جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی آرام و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مرتب جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی آرام و درآمد خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی