آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-22

استخدام منشی خانم برای امور ساده دفتری به همراه بسته بندی لباس کار

استخدام منشی خانم برای امور ساده دفتری به همراه بسته بندی لباس کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی