آگهی استخدام منشی در یک مجتمع

استخدام منشی در یک مجتمع

1397-09-24

استخدام منشی در یک مجتمع با حقوق منظم جهت امور منشی داری و جواب تلفن در محدوده گلشهر

استخدام منشی در یک مجتمع با حقوق منظم جهت امور منشی داری و جواب تلفن در محدوده گلشهر

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی