آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه

استخدام حسابدار در فروشگاه

1397-09-24

استخدام حسابدار در فروشگاه از ساعت 10 صبح تا 6 عصر با حقوق 1500 به همراه بیمه و مزایا محدوده میدان شهر

استخدام حسابدار در فروشگاه از ساعت 10 صبح تا 6 عصر با حقوق 1500 به همراه بیمه و مزایا محدوده میدان شهر

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی