آگهی استخدام نیروی خدماتی جوان آقا کار در هتل

استخدام نیروی خدماتی جوان آقا کار در هتل

1397-07-22

استخدام نیروی خدماتی جوان آقا کار در هتل ویستریا ( محله تجریش )

استخدام نیروی خدماتی جوان آقا کار در هتل ویستریا ( محله تجریش )

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی