آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت آرایشی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت آرایشی

1397-09-24

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت آرایشی با حقوق 500 هزار تومان و هزینه ایاب و ذهاب در محیطی اداری

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت آرایشی با حقوق 500 هزار تومان و هزینه ایاب و ذهاب در محیطی اداری

اصفهان شیخ بهایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی