آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-24

استخدام منشی خانم با حقوق 500 هزار تومان و بیمه در محیطی اداری

استخدام منشی خانم با حقوق 500 هزار تومان و بیمه در محیطی اداری

اصفهان سه راه سیمین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی