آگهی استخدام راننده با خودرو در شرکت ماین تاکسی

استخدام راننده با خودرو در شرکت ماین تاکسی

1397-09-24

استخدام تعدادی راننده با خودرو در شرکت ماین تاکسی با درآمد بالا و بیمه

استخدام تعدادی راننده با خودرو در شرکت ماین تاکسی با درآمد بالا و بیمه

خرم‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی