آگهی استخدام نظافتچی خانم 3 روز در هفته

استخدام نظافتچی خانم 3 روز در هفته

1397-07-22

استخدام نظافتچی خانم 3 روز در هفته در میدان ولیعصر

استخدام نظافتچی خانم 3 روز در هفته در میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی