آگهی استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی

1397-09-24

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی. فعال و جوان و مسلط به همه ی زمینه ها

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی. فعال و جوان و مسلط به همه ی زمینه ها

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی