آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-09-24

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه.مسلط به کوپ و کوتاهی. با درصد بالا

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه.مسلط به کوپ و کوتاهی. با درصد بالا

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی