آگهی استخدام کارگر آقا برای نظافت

استخدام کارگر آقا برای نظافت

1397-07-24

استخدام کارگر آقا برای نظافت راه پله و داخل منزل ( میدان توحید )

استخدام کارگر آقا برای نظافت راه پله و داخل منزل ( میدان توحید )

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی