آگهی استخدام ناخن کار با سابقه در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار با سابقه در سالن زیبایی

1397-09-24

استخدام ناخن کار حرفه ای و با سابقه در سالن زیبایی. مسلط به دیزاین های جدید

استخدام ناخن کار حرفه ای و با سابقه در سالن زیبایی. مسلط به دیزاین های جدید

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی