آگهی استخدام شینیون کار در آرایشگاه

استخدام شینیون کار در آرایشگاه

1397-09-24

استخدام شینیون کار در آرایشگاه.به صورت تمام وقت. همکاران با سابقه و مسلط به تکنیک های روز تماس بگیرند

استخدام شینیون کار در آرایشگاه.به صورت تمام وقت. همکاران با سابقه و مسلط به تکنیک های روز تماس بگیرند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی